Szkolenia w systemie
PADI
Ubezpieczenia nurkowe


Ratuj Tybet

 

Nasz komentarz
1. Dla wszystkich wymienionych rodzajów ubezpieczeń możliwe jest zawarcie ubezpieczenia grupowego na jednej polisie pod warunkiem, że wszyscy ubezpieczeni wybiorą ten sam zakres ubezpieczenia.

2. W imieniu grupy płetwonurków umowa ubezpieczeniowa może zostać zawarta przez członka grupy lub osobę z nią niezwiązaną np. osobę ubezpieczającą grupę znajomych, instruktora ubezpieczającego uczestników kursu, centrum nurkowe ubezpieczające grupę przewodników nurkowych czy uczestników wyprawy zagranicznej.

3. Najczęściej ubezpieczenie grupowe zawierane jest w przypadku wypraw zagranicznych (Hestia Podróże), gdzie dla grupy liczącej powyżej 5 osób zniżka składki wynosi 10%.

4. W przypadku ubezpieczenia OC instruktora płetwonurkowania i przewodnika nurkowego za ubezpieczenie grupowe min. 5 osób zniżka składki wynosi 10 %, powyżej 10 osób - 20%.

Dane osobowe potrzebne do zawarcia ubezpieczenia: 
• Nazwisko i imię 
• Adres zameldowania 
• PESEL 
• Organizacja nurkowa 
• Poziom wyszkolenia (np. P1, AOWD czy kurs) 
• Numer licencji (książeczki nurkowej)
 

INNE UBEZPIECZENIA


© 2008  BATYSFERA. All rights reserved.