Szkolenia w systemie
PADI
Ubezpieczenia nurkowe


Ratuj Tybet

 
CENY KURSÓW I SZKOLEŃ OBOWIĄZUJĄCE W CN BATYSFERA
Kurs Cena:

kursy nurkowania

Open Water Diver (kurs grupowy) 1550,-
Open Water Diver (indywidualny cykl szkolenia) 2500,-
Discovery Scuba Diving (zapoznanie z nurkowaniem) 270,-
Scuba Review (powrót do nurkowania) 300,-
Discovery Local Diving (poznaj nurkowanie lokalne) 200,-
Advanced Oper Water Diver (zaawansowany stopień nurkowy) 800,-
Rescue Diver (nurek ratownik) 950,-
Divemaster (pierwszy zawodowy stopień nurkowy) 1800,-

kurs pierwszej pomocy przed medycznej

Emergency First Response + Care For Children
(pierwsza pomoc przed medyczna oraz pierwsza pomoc dla dzieci)
450,-

programy nurkowania dla dzieci

Bubblemaker 200,-
Seal Team 300,-

specjalistyczne kursy nurkowe

Deep Diver (nurkowanie głębokie) 500,-
Ice Diver (nurkowanie pod lodem) 500,-
Dry Suit Diver (nurkowanie w suchym skafandrze) 450,-
Diver Propulsion Vehicle (nurkowanie ze skuterem) 450,-
Wreck Diver (nurkowanie wrakowe) 400,-
Search and Recovery (poszukiwanie i wydobywanie) 400,-
Altitude Diver (nurkowanie na wysokości) 400,-
AWARE Fish Identification (identyfikacja ryb AWARE) 400,-
Drifft Diver (nurkowanie w prądzie) 400,-
Multilevel Diver (nurkowanie wielopoziomowe) 400,-
Night Diver (nurkowanie w nocy) 400,-
Peak Performance Bouyancy (doskonała pływalność zerowa) 400,-
Underwater Navigator (podwodna nawigacja) 400,-
Underwater Photographer (podwodna fotografia) 400,-
Underwater Videography (podwodne filmowanie) 400,-
Enriched Air Diver PADI (kurs nurkowania na mieszaninie NITROX) 300,-
Equipment Specialist (specjalista sprzętowy) 300,-
Naturalist Specialty (podwodny przyrodnik) 300,-
Boat Diver (nurkowanie z łodzi) 300,-
© 2008  BATYSFERA. All rights reserved.