Szkolenia w systemie
PADI
Ubezpieczenia nurkowe


Ratuj Tybet

 
SZKOŁA NURKOWANIA - KURSY:

DISCOVERY SCUBA DIVING PADI

Jeśli nie posiadasz uprawnień nurkowych oraz nie jesteś pewien czy będziesz chciał zrobić kurs nurkowy, ale chciałbyś zobaczyć podwodny świat to idealnym dla Ciebie rozwiązaniem będzie program Discovery Scuba Diving. 
DSD polega na zejściu pod wodę w całym sprzęcie nurkowym pod bacznym okiem instruktora. Różnica między kursem nurkowym a DSD jest zasadnicza. Kończąc kurs nurkowy możesz nurkować
z partnerem. Biorąc udział w DSD nie otrzymujesz certyfikatu, ale doznania są równie silne. Podczas DSD nurkowego całym Twoim sprzętem zajmuje się instruktor, który trzyma Cię za rękę lub zawór butli. Jedyne, co Ty musisz robić, to oddychać i podziwiać podwodny świat. 
Instruktor jest cały czas z Tobą, a więc możesz się czuć bezpiecznie i komfortowo. 
Nurkowanie odbywa się w basenie lub nad jeziorem w dowolnym terminie.
Discovery Scuba Diving PADI – cena: 270pln
Jesteś zainteresowany kursem Discovery Scuba Diving PADI?
Zostaw swój mail lub telefon, a nasz instruktor skontaktuje się z Tobą

OPEN WATER DIVER PADI

   Jeśli interesuje Cię podwodny świat, lubisz poznawać nowe egzotyczne miejsca, cenisz miłą atmosferę i dobrze spędzony czas
- kurs Open Water Diver PADI może połączyć te pasje w jedną fascynującą przygodę. 
   Program kursu został przygotowany tak by nauczyć przyszłych nurków podstawowych umiejętności oraz zagwarantować wiedzę teoretyczną, wystarczającą do przepro- wadzania samodzielnych nurkowań z partnerem na wodach otwartych. 

Uprawnienia: międzynarodowy certyfikat nurkowy OWD PADI – do głębokości 18 metrów 

Cena kursu obejmuje: 5 sesji teoretycznych, prezentacja multimedialna, 5 sesji basenowych
w pełnym sprzęcie nurkowym (butla, automat nurkowy, skafander, jacket, pas balastowy),
4 nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych zrealizowane na jeziorze w pełnym sprzęcie nurkowym (butla, automat skafander, jacket, pas balastowy), egzamin. 
Open Water Diver PADI: cena 1550pln – kurs grupowy.
Open Water Diver PADI: cena 2500pln – indywidualny cykl szkolenia.
Zapewniamy: sprzęt, podręcznik, materiały edukacyjne, salę wykładową, opiekę instruktorską.

Darmowe dodatki od BATYSFERY do kursu OWD PADI:  
>  Szósty dodatkowy basen 
>  Podwodna sesja fotograficzna robiona podczas szkolenia na pamiątkę
>  Możliwość płatności za kurs w nieoprocentowanych ratach

Jesteś zainteresowany kursem Open Water Diver PADI?
Zostaw swój mail lub telefon, a nasz instruktor skontaktuje się z Tobą

ADVANCED OPEN WATER PADI

   Poznając program tego kursu zauważysz, że otwiera on Twoją nurkową świadomość na świat zewnętrzny. W odróżnieniu od kursu podstawowego OWD, który zapoznawał nas z technikami bezpiecznego nurkowania, AOWD ma na celu wprowadzenie do nurkowania w różnych środowiskach lub postawienie nas w nowych podwodnych rolach. Stąd kandydat na stopień AOWD ma do wyboru szesnaście profili, z których wybiera trzy dowolne:

• nurkowanie na wysokości
• identyfikacja ryb AWERE
• nurkowanie z łodzi
• nurkowanie głębokie
• skuter podwodny 
• nurkowanie w prądzie
• suchy skafander
• nurkowanie wrakowe

• nurkowanie nocne
• nurkowanie wielopoziomowe
• doskonała pływalność
• poszukiwanie i wydobywanie
• podwodny przyrodnik 
• podwodna nawigacja
• fotografia podwodna
• podwodne filmowanie


   Pozostają do przeprowadzenia jeszcze dwa nurkowania obowiązkowe: głębokie do 30 metrów
i nawigacyjne z rozbudowanymi wzorami podwodnej nawigacji i już możesz cieszyć się z uzyskania zaawansowanego stopnia AOWD PADI!!! Oczywiście wszystko to podane wraz z dużą dawką nurkowej teorii, dzięki której podnosisz swoją wiedzę i utrwalasz prawidłowe, bezpieczne podejście do podwodnych przygód.

Uprawnienia: międzynarodowy certyfikat nurkowy AOWD PADI - do głębokości 30 metrów

Cena kursu obejmuje: 5 sesji teoretycznych, 5 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych zrealizowanych w jeziorze w pełnym sprzęcie nurkowym (butla, automat nurkowy, skafander, jacket, pas balastowy), powtórkę wiedzy z kursu podstawowego
Adwanced Open Water Diver PADI – cena kursu: 800pln
Zapewniamy: podręcznik, materiały edukacyjne, salę wykładową, opiekę instruktorską.

Darmowe dodatki od BATYSFERY do kursu AOWD PADI:
Szóste dodatkowe dowolne nurkowanie
>  Podwodna sesja fotograficzna robiona podczas szkolenia na pamiątkę
>  Możliwość płatności za kurs w nieoprocentowanych ratach

Jesteś zainteresowany kursem AOWD PADI?
Zostaw swój mail lub telefon, a nasz instruktor skontaktuje się z Tobą

RESCUE DIVER PADI

   Jesteś już doświadczonym nurkiem i posiadasz stopień średni AOWD lub równoważny. Radzisz sobie świetnie podczas nurkowań w różnych miejscach a nurkowi partnerzy doceniają Twoje doświadczenie, to znak, że jesteś już gotowy do rozpoczęcia kursu STRESS & RESCUE DIVER PADI.
   Kurs został tak skonstruowany, że zapoznaje Cię z najczęściej spotykanymi problemami nurkowymi i uczy znalezienia najlepszej drogi do ich rozwiązania. Przewidujesz zagrożenia  i jesteś gotowy iść z pomocą innym nurkom zarówno na powierzchni jak i pod wodą !!!
   Częścią składową tego szkolenia jest kurs pierwszej pomocy przed medycznej Emergency First Response PADI lub inny medyczny lecz nie starszy niż dwa lata.
   Po osiągnięciu niezbędnej wiedzy z zakresu ratownictwa nurkowego i wykonaniu pięciu nurkowań szkoleniowych na których ćwiczysz różne scenariusze wypadków nurkowych zdobywasz certyfikat RESCUE DIVER PADI

Cena kursu obejmuje: 6 sesji teoretycznych, prezentacja video, 2 nurkowania szkoleniowe
w basenie, 3 nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych zrealizowane     w jeziorze w pełnym sprzęcie nurkowym (butla, automat nurkowy, skafander, jacket, pas balastowy), egzamin.
Rescue Diver PADI – cena kursu: 950pln
Zapewniamy: podręcznik, materiały edukacyjne, salę wykładową, opiekę instruktorską
Jesteś zainteresowany kursem Stress & Rescue Diver PADI?
Zostaw swój mail lub telefon, a nasz instruktor skontaktuje się z Tobą

DIVEMASTER PADI

   Jeśli jesteś nurkiem RESCUE lub równoważnym i myślisz
o profesjonalnym podejściu do nurkowania możesz rozpocząć kurs DIVEMASTER PADI. Podjęcie takiej decyzji jest jedną
z najważniejszych w Twoim życiu! Od tego momentu poziom Twojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia będzie najwyższy, ale
i oczekiwania innych będą proporcjonalne.
   Ponieważ jest to pierwszy zawodowy stopień w organizacji PADI, po którego otrzymaniu będziesz mógł być odpowiedzialny za innych nurków i będziesz mógł podjąć pracę w dowolnym Centrum Nurkowym, jest to najbardziej rozbudowany kurs, na który składa się dwanaście sesji teoretycznych:
• Rola oraz charakterystyka Divemastera PADI
• Nadzorowanie certyfikowanych nurków
• Asystowanie przy szkoleniach
• Wprowadzenie do teorii nurkowania
• Fizyka nurkowania
• Fizjologia nurkowania
• Sprzęt nurkowy
• Teoria dekompresji oraz rekreacyjny planner nurkowań; PADI (RDP)
• Kursy prowadzone przez Divemastera
• Zarządzanie ryzykiem
• Biznes nurkowy
• Twoja kariera nurkowa
W trakcie trwania kursu wykonujesz czterdzieści nurkowań, podczas których pełnisz rolę asystenta instruktora i zapoznajesz się z programem szkolenia PADI. 

Cena kursu obejmuje: 12 sesji teoretycznych, prezentacja video, 40 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych zrealizowanych w jeziorze w pełnym sprzęcie nurkowym (butla, automat nurkowy, skafander, jacket, pas balastowy), egzamin.
Divemaster PADI – cena kursu: 1800pln*
*dopłata: aplikacja divemastera wg. cennika PADI
Zapewniamy: podręcznik, materiały edukacyjne, salę wykładową, opiekę instruktorską
Jesteś zainteresowany kursem Divemaster PADI?
Zostaw swój mail lub telefon, a nasz instruktor skontaktuje się z Tobą

 

 

© 2008  BATYSFERA. All rights reserved.